Hudebně-vzdělávací programy

Hudebně-vzdělávací programy jsou zaměřeny na komplexní hudební rozvoj dítěte předškolního a mladšího školního věku. Během hudebních činností dochází k rozvoji instrumentální, hlasové, sluchově-percepční i rytmické složky.

Dále si klademe za úkol:

  • Rozvinout u dětí hrubou motoriku (pohybová činnost u písní, říkadel)
  • Rozvinout u dětí jemnou motoriku a manipulování s předměty (práce s nástroji, vyrábění nástrojů)
  • Rozvinout u dětí smysl pro rytmus
  • Rozvinout u dětí poznávání pomocí sluchu
  • Podpořit děti v objevování nového a zajímavého
  • Podnítit děti k používání vlastní fantazie
  • Podpořit děti v práci s novými věcmi
  • Rozvinout u dětí verbální i nonverbální vyjadřování

Při vzdělávacích programech dbáme na kvalitu vzdělávacího materiálu. Proto jsme vytvořili zpěvník plný autorských písní, který je ověřen samotnými dětmi, a často z něj při hudebně-pohybových aktivitách čerpáme.

Přesunout se na začátek