Hudebně-vzdělávací programy

Hudebně-vzdělávací programy jsou zaměřeny na komplexní hudební rozvoj dítěte předškolního a mladšího školního věku. Během hudebních činností dochází k rozvoji instrumentální, hlasové, sluchově-percepční i rytmické složky.

Dále si klademe za úkol:

Při vzdělávacích programech dbáme na kvalitu vzdělávacího materiálu. Proto jsme vytvořili zpěvník plný autorských písní, který je ověřen samotnými dětmi, a často z něj při hudebně-pohybových aktivitách čerpáme.

Přesunout se na začátek