Recenze z Masarykovy univerzity na zpěvník

Velmi děkujeme paní doc. PhDr. Juditě Kučerové, Ph.D. z Masarykovy univerzity za krásnou recenzi na zpěvník.

„Autorská (a manželská) dvojice Lucie a Martin Kajzarovi prokázala, že vedle svých odborných hudebních a hudebněpedagogických znalostí a zkušeností disponuje rovněž velkým tvůrčím potenciálem“ […].

„Jejich písně jsou komponovány v souladu se současnými trendy moderní populární hudby“ […].

„Publikace je opatřena půvabnými, vtipnými a dětem blízkými ilustracemi Evy Nytrové, což umocňuje přitažlivost knihy“ […].

„Soubor písní je pestrý, autoři se zaměřili na nejrůznější témata, která jsou blízká prožitkům a vnímání současných dětí, reflektují jejich potřeby a zájmy“ […].

„Písně mají estetickou i etickou hodnotu, jejich hudební charakter souzní s písňovým obsahem. Texty jsou svěží, vtipné, podporují dětskou fantazii, přemýšlení, kreativitu. Rovněž hudební stránka písní obsahuje různorodé výrazové aspekty hudební řeči. V melodice je uplatněno nejen dur-mollové cítění, ale také pentatonika či prvky modality“ […].

„Autoři zpěvníku vycházejí z činnostního pojetí hudební výchovy, ve výuce mohou být se zpěvem písní uplatněny nejrůznější aktivity, např. instrumentální, rytmicko-pohybové, taneční, dramatizační a další“ […].

„Je dobře, že publikace obsahuje písně, které vykazují různé nároky na hudební dovednosti dětí; ostatně učitelé si mohou vybrat píseň podle schopností a potřeb svých žáků. […] Na nahrávkách se podílely kromě žáků Operního studia Bystrouška při ZUŠ Ostrava-Poruba také renomované pěvkyně Dagmar Pecková a Hana Fialová.“

Recenze z Masarykovy univerzity na zpěvník
Přesunout se na začátek