Recenze z Univerzity Karlovy na zpěvník

Srdečně chceme poděkovat paní doktorce PhDr. Petře Bělohlávkové, Ph.D. z Univerzity Karlovy za krásnou recenzi. Od specialistky na hudební teorii a soudobou kompozici taková slova obzvlášť potěší…

 „Je patrné, že se autoři (oba učitelé hudby) důkladně zamýšleli nad melodicko-rytmickou stránkou písní z hudebně-pedagogického hlediska.“

 „To, že Lucie a Martin Kajzarovi uvažují v intencích posilování intonačních a sluchových schopností a dovedností dětí, dokumentuje např. píseň Čarodějnice, v jejímž nápěvu se objevuje disonantní interval zmenšené kvinty, v řadě písní pak nalezneme hojný výskyt zmenšeného kvintakordu (jak v nápěvu, tak v harmonickém podkladu) nebo chromatických postupů (obojí např. v písni Opuštěný jelen).“

 „Ocenit lze i kompoziční invenci, díky níž autoři např. při melodizaci známého dětského říkadla (Vločka) překračují typizovaný rámec, a tak hudebně povyšují původní formu (zejména v úvodní části) na poetickou píseň.“ 

 „Publikace na první pohled zaujme zdařilými ilustracemi Evy Nytrové, které mj. velmi vkusnou formou propojují a posilují celistvost typografických částí notových a výlučně textových.“

 „Přiložené CD se studiovými nahrávkami písní (nutno podtrhnout též výbornou úroveň pěveckých dovedností dětských interpretů) navozují v posluchačích příjemnou náladu a touhu se nové písničky naučit a zazpívat si je. A to je jistě pro autory zpěvníku tou nejlepší vizitkou.“

Recenze z Univerzity Karlovy na zpěvník
Přesunout se na začátek